Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

Medicinske sestre darivale beskućnike

Na inicijativu i u organizaciji riječkog ogranka Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara uoči Božića darivani su najsiromašniji među nama.

Djelatnici našega KBC-a, motivirani geslom "Nahranit će vas samo onaj kruh koji ste drugima dali" (Sv. Vinko Paulski), proveli su 6. po redu humanitarnu akciju s ciljem prikupljanja pomoći za Kuću utočišta sv. Vinka Paulskog, u Kresnikovoj 15 koju vode časne sestre Milosrdnice, a brinu se za beskućnike grada Rijeke. Naše medicinske sestre i tehničari suočeni s mnogim izazovima posla, otvorili su srce, odvojili vrijeme i sredstva i radosno darivali beskućnike našega grada u vjeri da će ova akcija postati tradicionalna, povezivati djelatnike KBC-a Rijeka i poticati ih na darivanje najpotrebitijima.