Find best premium and Free Joomla templates at GetJoomlaTemplatesFree.com

8.nacionalno hodočašće HKDMST-a

U subotu 17. lipnja 2023.g. u Šibeniku je održano VIII. Nacionalno hodočašće Hrvatskog katoličkog društva medicinskih sestara i tehničara. HKDMST svake godine okuplja članove iz svih gradova Lijepe naše gdje se nalaze ogranci Hkdmst-a.

Hodočašće su organizirale predsjednica Hkdmst-a, dipl med.tech. sr. Slavica Janković, te predsjednica Hkdmst ogranka Šibenik sr. Željka Vukšić uz potporu članova svog ogranka. Zahvalnost dugujemo ravnateljici Katoličke osnovne škole Šibenik časnoj sestri Mandici Starčević koja nam je velikodušno omogućila korištenje prostora Katoličke osnovne škole i dvorane. Na hodočašću je sudjelovalo oko 150 članova Društva iz ogranka Zagreb, KarIovac, Rijeka, Sinj, SpIit, Dubrovnik, Koprivnica, 2 med.sestre iz Siska, 0sijek, Vukovar i naši domaćini ogranak Šibenik.

Mjesto okupljanja, početak i 1.dio hodočasničkog programa bila je Katolička osnovna škola Šibenik. Kako je naš nacionalni duhovnik pater Ilija Grgić bio spriječen, duhovno vodstvo je izvrsno preuzeo duhovnik Hkdmst ogranka Šibenik fra. Ante Udovičić. Svečano Euharistijsko slavlje u Memorijalnoj kapeli 113. brigade sv. Mihovil, predslavio je fra. Ante Udovičić. Misna nakana bila je za sve žive i pokojne članove Hkdmst-a te njihove duhovnike. Pjesmom i glazbom misno slavlje je uveličao bend iz crkve sv.Josipa iz Ražina, Šibenik. Fra Ante je imao prekrasan nagovor o ljubavi Srca Isusova i Marijina čiji smo blagdan taj dan slavili.

To je LJUBAV koja se bezuvjetno daruje kroz žrtvu do smrti na križu! Mi smo dužni preko Marijinog Bezgrešnog srca, slijedeći Njen primjer u poslušnosti i poniznosti uroniti u Presveto Srce Isusovo koje je NEPRESUŠNI IZVOR MIL0SRĐA, potpuno mu se predati da nas ONO OBLIKUJE SVOJOM LJUBAVLJU I DA MI MOŽEMO TU ISTU LJUBAV SA ZAHVALNOŠĆU UZVRATITI BOGU preko žrtve darujući se za druge.

Molitvu vjernika čitale su nazočne predsjednice ogranaka. Nakon Euharistijskog slavlja uslijedio je kratki predah i druženje članica uz kavu i kolačiće i delicije koje su nam pripremile članice ogranka Šibenik. U dvorani Osnovne katoličke škole, nakon kratkog pozdravnog obraćanja predsjednice ogranka Šibenik Željke Vukšić i Nacionalne predsjednice sr.SIavice Janković uslijedilo je predivno duhovno i poticajno predavanje; ”LJUBAV PREMA SEBI U SVJETLU SVAKIDAŠNJICE I BOŽJE RIJEČI ”.Predavanje je pripremio i održao fra Ante Udovičić.

U predavanju je istaknuo drugu zapovijed ljubavi: Ljubiti bližnjega kao samog sebe. U ovoj zapovijedi je posebno istaknuo misao ljubavi prema sebi u svjetlu svakidašnjice i Božje riječi. Ljubiti sebe znači prihvatiti vlastiti život kao tajnu i dar. Nadalje, ljubav prema sebi, temelj je ljubavi prema drugima. Ljubav prema sebi znači iskrenost, posvećenost ciljevima, vjeru i slobodu. Važno se prepoznati u ljubavi Boga Oca koji nas je htio i stvorio, prepoznati se u Isusu, ljubljenom Sinu i shvatiti da smo u Njemu i mi ljubljena djeca istoga Oca i prepoznati se u tajni Duha ljubavi, u Duhu Svetomu koji je izliven u srca naša kako bi i naše srce plamtjelo istinskom i punom ljubavlju. Ukoliko smo zahvaćeni tom Božanskom ljubavlju moći ćemo voljeti sebe, jer ćemo se prepoznati u svjetlu divnih Božjih djela. Tako ispunjeni radošću moći ćemo voljeti ljude oko sebe. Tako ćemo ostvariti na ispravan način i osnovnu zapovijed Ijubavi prema bližnjemu, jer ćemo u sebi nositi mjerilo: Ijubit ćemo sebe u svjetlu Božanske Ijubavi.

Nakon predavanja održan je Upravni odbor Hkdmst-a. Uslijedilo je uzajamno prigodno darivanje poklonima, obilan ručak i kolači. Sljedeća točka programa bila je obilazak Šibenske katedrale sv. Jakova koja je u obnovi. Tu nas je ljubazno dočekala č.sr. Mandica Starčević i mons.TomisIav Rogić, šibenski biskup koji nam je održao predavanje o povijesti Šibenske biskupije i katedrale, te nas je proveo po katedrali do posebne i poznate krstionice. Na kraju je uslijedilo fotografiranje svih članova Društva sa mons.Rogićem ispred glavnog oltara katedrale. Posjetili smo i svetište našeg prvog kanoniziranog sveca sv. Nikola Tavelića u crkvi sv.Frane gdje nas je gvardijan fra. Josip Ivanović srdačno primio i detaljno upoznao sa važnošću svetišta za čije je štovanje posebno zaslužan i naš blaženi kardinal Alojzije Stepinac. Posjetili smo i bogati muzej gdje se nalaze izložene relikvije sv. Nikole Tavelića.

Program smo završili molitvom sv. Nikoli Taveliću koju je predvodio fra. Josip sa porukom oslanjajući se na Isusovu oporuku ”Ovo činite meni na spomen”. Sv. Nikola Tavelić i drugi sveci i pokojni živjet će dok ih se god budemo sjećali. Sa tim riječima završilo je još jedno divno hodočašće katoličkih medicinskih i tehničara. Do iduće godine..

Tajnica Hkdmst-a Marijana Sabolić